Curriculum

 • Mokopuna Cover
  Healthy pregnancy and baby - Introduction Module
  Mokopuna Ora
 • Mai Te Whei Cover
  Mai te Whei Ao ki te Ao Mārama
 • Teenage Pregnancy
  Teenage Pregnancy
  Te Hapūtanga o te Taitamawahine
 • Module 1
  Module 1: Pregnancy – Now what?
  Wāhanga 1: Hapūtanga – ka aha ināianei?
 • Module 2
  Module 2: Healthy Pregnancy
  Wāhanga 2: Hapūtanga Hauora
 • Module 3
  Module 3: Pregnancy Care
  Wāhanga 3: Manaakitia te hapūtanga
 • Module 4
  Module 4: Labour & Birth
  Wāhanga 4: Whakamamae me te Whānautanga
 • Module 5
  Module 5: Early Days
  Wāhanga 5: Ngā Rā Tuatahi
 • Module 6
  Module 6: Breastfeeding & Safe Sleep
  Wāhanga 6: Whāngai waiū me te Moe Haumaru